Máy chủ mới Server

Hỗ trợ Fanpage

Tin tứcNews

  • Sự Kiện : Đội Hình Huyền Thoại [Bleach]

    News Sự Kiện : Đội Hình Huyền Thoại [Bleach]

    31-08-2020

    Tặng miễn phí Bleach S80: 2.000 Vàng tích lũy trong event, 3500 MTC, 1000 Cải Tạo, Thể Lực x6.000, Danh vọng 60k, 4K Vàng,  Set Thần trang 60lv, Sét thần trang lv40, Tướng SSS Ichigo Song Đao, 1000 ashachi, 60 mảnh pet Grimmjow, Nạp hoàn trả 300%...