Event HOT - Tiên Khí Ninja

Mangaplay 03/09/2021, 21:58:42

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả chuỗi  Event Hot - Event  HOT -  Tiên Khí Ninja   để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Trận Chiến Akatsuki

- Nhẫn Giả có thể tham gia event vòng quay nhân phẩm để rút thêm những bạn chiến tăng chiến lực cho bản thân.

enlightened Tiêu 4800 Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận đuọc thêm Tính phách ninja Phản Bội Sasori ( UUR )

enlightenedTiêu 6000 Ngọc Nhẫn Giả sẽ Nhận Được Thêm Tinh Phách ninja Dung Hợp – Kisamen ( UUR )

  1. Quyết Chiến Túc Mệnh

enlightened  Khi đạt 40000 điểm Nhẫn Giả và đúng tóp 1 2 3 Nhẫn Giả sẽ nhận thêm cho mình Skill túc Mệnh

enlightened Tiêu 8000 vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 lần quay thưởng trong sự kiện quà trời ban

enlightenedTiêu 4.200 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Thức Tỉnh – Momoshiki ( UUR )

enlightenedTiêu 5400 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Ninja Đại Chiến – Tobi

  1. Uế Thổ Chuyển Sinh

enlightened Tiêu 5.000 Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ-kimimaro ( UUR )

enlightened Tiêu 6.600 Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được Minato ( UUR )

  1. Tiên Khí Ninja

tin tức