Event Đua Top Túc Mệnh

Mangaplay 03/09/2021, 21:49:18

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 - BQT game Hỏa Chí Nhẫn Giả xin giới thiệu cho các Nhẫn giả chuỗi  Event Hot - Event  HOT -  Đua Top Túc Mệnh  để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Trận Chiến Túc Mệnh

Tiêu 8000 vàng Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 lần quay thưởng trong sự kiện quà trời ban

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210808100306-9.png

 Tiêu 4.200 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Thức Tỉnh – Momoshiki ( UUR )

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210808100306-11.png

 Tiêu 5400 Ngọc Nhẫn Giã sẽ nhận được Ninja Đại Chiến – Tobi

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210808100306-12.png

  1. Yến Tiệc Ẩm Thực

  1. Làng Lá Truyền Kỳ

SaKura Hoa Đào : 4800 ngọc

KaKashi-Susanoo : 6000 ngọc

  1. Bạn Chiến Hoàn Hảo

Khi Tiêu 5.000 Ngọc Nhẫn Giả sẽ nhận được 1 thẻ bạn chiến phẩm UUR 2 ( Sakura vs Sasuke )

 

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210804095815-10.png

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210804095815-11.png

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210804095815-12.png

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210804095815-13.png

Nhận được các thẻ bạn chiến phẩm SSSSR

https://hoachinhangia.vn/uploads/files/image-20210804095815-14.png

tin tức